Rachunki bankowe

Klienci korporacyjni

RACHUNEK BIEŻĄCY W ZŁOTYCH

  • szybkie i wygodne zarządzanie środkami finansowymi,
  • przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • środki zgromadzone na rachunku bieżącym dostępne są na każde żądanie,
  • możliwość dokonywania natychmiastowych przelewów SORBNET,
  • karta VISA BUSINESS Debetowa,
  • dostęp do rachunku poprzez: HOME – BANKING lub INTERNET BANKING,
  • konkurencyjne opłaty związane z prowadzeniem rachunku,
  • promocyjne opłaty dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
  • możliwość uzyskania kredytu w rachunku bieżącym.


RACHUNEK POMOCNICZY

Rachunek pomocniczy przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzenia rozliczeń związanych z wyodrębnionymi celami (mogą to np. być środki zgromadzone na  fundusz socjalny).

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY TĄ LUB INNYMI OFERTAMI NASZEGO BANKU, PO SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK.

BANKOMATY BPS

PAKIET "NA DOBRY POCZĄTEK"

2020 © Bank Spółdzielczy w Wielopolu Skrzyńskim